Học viên: Vũ Thị Nhi

Trước khi đến với THD em đã tự làm quen với tiếng Trung qua phim ảnh, các trang web học tiếng Trung. Tuy nhiên do cũng chỉ là bước đầu, làm quen rồi cứ mò mẫm tự học, không có phương pháp gì cả. Khi đến THD, được thầy hướng dẫn nhiệt tình, lại có nhiều bạn cùng sở thích tiếng Trung, có môi trường tốt, em càng thích học tiếng Trung hơn. Mỗi buổi lên lớp em đều cảm thấy rất vui. Bây giờ tiếng Trung của em cũng được cải thiện nhiều rồi, tuy nhiên em vẫn cảm thấy không tự tin, thầy cũng động viên nhiều, nên em cũng quyết tâm học đến cùng, học thật tốt. Cảm ơn Thầy, cảm ơn Trung Học Đường

Nhận xét

nhận xét về bài viết Học viên: Vũ Thị Nhi