Các khóa học

Hán ngữ 2
Hán ngữ 2 (quyển mới) dành cho các bạn đã kết thúc và tiếp thu hiệu quả khóa học tiếng Trung cơ bản đầu tiên với giáo trình Hán ngữ 1. (quyển mới). Giáo trình Hán ngữ 2 (quyển mới) tạo nền tảng cơ bản bắt buộc cho các ...
Xem thêm »
Hán ngữ 1
Học tiếng trung cơ bản là một trong những nhu cầu hàng đầu của những người bắt đầu tiếp cận với tiếng Trung Quốc. Để có những chương trình đào tạo chuyên sâu và hiệu quả thì giáo trình tài liệu là rất quan trọng, trong ...
Xem thêm »