Thông báo về các lớp sẽ khai giảng trong tháng 05/2017 tại Trung Học Đường

LỚP TIẾNG TRUNG CƠ BẢN Q1

a) Đối tượng:
Các bạn yêu thích học tiếng Trung, có nhu cầu học tiếng trung cơ bản trong thời gian 15 buổi, sau khóa học các bạn sẽ đủ tự tin để tiếp tục tham gia các lớp nâng cao cũng như tự có phương pháp tiếp cận riêng đối với ngôn ngữ tiếng Trung một cách hợp lý và cơ bản nhất
*Giáo trình Hán ngữ quyển 1 mới : Dành cho các bạn học từ đầu
b) Ưu điểm:
- Áp dụng học phí theo bảng giá ưu đãi học tiếng trung tháng 5 tại Trung Học Đường
- Sĩ số lớp tối đa 15 người
- Cam kết khóa học tiến triển nhanh, đảm bảo có thể nắm thành thục căn bản trong thời gian ngắn
c) Lớp dự kiến 15 buổi:

Hán ngữ Q1: T2/4/6 từ 18h00 - 19h30 

Hán ngữ Q1: T2/4/6 từ 19h30 - 21h00 

Hán ngữ Q1: T3/5/7 từ 18h00 - 19h30 

Hán ngữ Q1: T3/5/7 từ 19h30 - 21h00 

Hán ngữ Q1: T7/CN từ 9h00 - 10h30 

Hán ngữ Q1: T7/CN từ 10h30 - 12h00

Hán ngữ Q1: T7/CN từ 14h00 - 15h30 

Hán ngữ Q1: T7/CN từ 15h30 - 17h00

LỚP TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP A1 - A2 

a) Đối tượng:
Các bạn yêu thích học tiếng Trung, có nhu cầu học luyện giao tiếp cơ bản trong thời gian ngắn, học xong khóa học đủ tự tin để giao tiếp cơ bản với người Trung Quốc.

*Giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa: Dành cho các bạn đã biết qua phiên âm 
b) Ưu điểm:
- Áp dụng học phí theo chương trình ưu đãi học tiếng trung tháng 5 tại Trung Học Đường
- Sĩ số lớp tối đa 15 người
- Cam kết khóa học tiến triển nhanh, đảm bảo có thể nắm giao tiếp thành thục trong thời gian ngắn
c) Lớp dự kiến 15 buổi:

301: T2/4/6 từ 18h00 - 19h30 

301: T2/4/6 từ 19h30 - 21h00 

301: T3/5/7 từ 18h00 - 19h30 

301: T3/5/7 từ 19h30 - 21h00 

301: T7/CN từ 9h00 - 10h30 

301: T7/CN từ 10h30 - 12h00

301: T7/CN từ 14h00 - 15h30 

301: T7/CN từ 15h30 - 17h00

LỚP HSK 4, 5, 6

a) Đối tượng:
- Lớp HSK4: Dành cho các bạn có nguyện vọng thi lấy chứng chỉ HSK với vốn từ vựng chuẩn yêu cầu ở mức khá (khoảng 1200 từ )
- Lớp HSK5: Dành cho các bạn có vốn từ 2500 từ trở lên, các bạn đủ trình độ HSK4 hoặc các bạn đã tham gia lớp tiếng trung giao tiếp tại Trung Học Đường
- Lớp HSK6: Dành cho các bạn đang học năm 2-3 chuyên ngành Tiếng Trung tại các trường Đại học, các bạn đủ trình độ HSK5, đã tham gia lớp tiếng trung phản xạ của Trung Học Đường hoặc các bạn có lượng từ khoảng 3500 – 4000 từ trở lên
b) Lớp dự kiến 20 buổi :
HSK4: Thời gian học linh hoạt 1 thầy 1 trò hoặc theo nhóm 1 tuần từ 1 - 2 buổi lí thuyết + tham gia số buổi thực hành không hạn chế

HSK5: Thời gian học linh hoạt 1 thầy 1 trò hoặc theo nhóm 1 tuần từ 1 - 2 buổi lí thuyết + tham gia số buổi thực hành không hạn chế 

HSK6: Thời gian học linh hoạt 1 thầy 1 trò hoặc theo nhóm 1 tuần từ 1 - 2 buổi lí thuyết + tham gia số buổi thực hành không hạn chế 

Nhận xét

nhận xét về bài viết Thông báo về các lớp sẽ khai giảng trong tháng 05/2017 tại Trung Học Đường