Bảng học phí

Khóa học Tiếng Trung Cơ Bản 

STT

Tên lớp học  Số buổi Giáo trình Học phí Thời gian học  Ngoại khóa không bắt buộc Số buổi
1 Hán Ngữ 1 
15 Hán ngữ Q1 mới và giáo trình bổ sung 850.000VNĐ 1 tiếng 30 phút

Ngoại khóa ngoài trời 

 2
2   Hán ngữ 2 A 15 Hán ngữ Q2 mới và giáo trình bổ sung 900.000VNĐ 1 tiếng 30 phút  Ngoại khóa ngoài trời   2
3

  Hán Ngữ 2 B

15 Hán ngữ Q2 mới và giáo trình bổ sung 900.000VNĐ 1 tiếng 30 phút  Ngoại khóa ngoài trời   2
4   Hán Ngữ 3 A 15 Hán ngữ Q3 mới và giáo trình bổ sung 950.000VNĐ 1 tiếng 30 phút  Ngoại khóa ngoài trời   2
5   Hán Ngữ 3 B 15 Hán ngữ Q3 mới và giáo trình bổ sung 950.000VNĐ 1 tiếng 30 phút  Ngoại khóa ngoài trời   2
6   Hán Ngữ 4 A 15 Hán ngữ Q4 mới và giáo trình bổ sung 1.000.000VNĐ 1 tiếng 30 phút  Ngoại khóa ngoài trời   2
7   Hán Ngữ 4 B 15

Hán ngữ Q4 mới và giáo trình bổ sung

1.000.000VNĐ 1 tiếng 30 phút  Ngoại khóa ngoài trời   2
8   Hán Ngữ 5 A 15 Hán ngữ Q5 mới và giáo trình bổ sung 1.100.000VNĐ 1 tiếng 30 phút  Ngoại khóa ngoài trời   2
9   Hán Ngữ 5 B 15 Hán ngữ Q5 mới và giáo trình bổ sung 1.100.000VNĐ 1 tiếng 30 phút  Ngoại khóa ngoài trời   2
10   Hán Ngữ 6 A 15 Hán ngữ Q6 mới và giáo trình bổ sung 1.200.000VNĐ 1 tiếng 30 phút  Ngoại khóa ngoài trời   2
11   Hán Ngữ 6 B 15 Hán ngữ Q6 mới và giáo trình bổ sung 1.200.000VNĐ 1 tiếng 30 phút  Ngoại khóa ngoài trời   2

* ( Bảng giá chưa bao gồm tiền giáo trình và phí gửi xe. Các bạn đến đăng ký vui lòng đóng thêm 120.000VNĐ cho các phí đó )

Khóa học Tiếng Trung Giao Tiếp 

STT

Tên lớp học  Số buổi Giáo trình Học phí Thời gian học  Ngoại khóa không bắt buộc Số buổi
1 Tiếng Trung giao tiếp A 15
Giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 1.250.000VNĐ 1 tiếng 30 phút

 Ngoại khóa ngoài trời 

 2
2 Tiếng Trung giao tiếp B 15 Giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 1.250.000VNĐ 1 tiếng 30 phút  Ngoại khóa ngoài trời   2
3

Tiếng Trung giao tiếp C

15 Giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa 1.250.000VNĐ 1 tiếng 30 phút  Ngoại khóa ngoài trời   2

* ( Bảng giá chưa bao gồm tiền giáo trình và phí gửi xe. Các bạn đến đăng ký vui lòng đóng thêm 120.000VNĐ cho các phí đó )

     Khóa học Tiếng Trung Luyện thi HSK

STT

Tên lớp học  Số buổi Giáo trình Học phí Thời gian học  Ngoại khóa bắt buộc Số buổi
1 Luyện thi HSK4 đảm bảo đỗ ko hạn chế Giáo trình luyện thi hsk4 + giáo trình bổ sung 3.000.000VNĐ 1 tiếng 30 phút

Mẹo thi + Thi thử HSK 

20
2 Luyện thi HSK5 đảm bảo đỗ ko hạn chế Giáo trình luyện thi hsk5 + giáo trình bổ sung 4.000.000VNĐ 1 tiếng 30 phút Mẹo thi + Thi thử HSK  20
3

Luyện thi HSK6 đảm bảo đỗ

ko hạn chế Giáo trình luyện thi hsk6 + giáo trình bổ sung 5.000.000VNĐ 1 tiếng 30 phút Mẹo thi + Thi thử HSK 20

* ( Bảng giá chưa bao gồm tiền giáo trình và phí gửi xe. Các bạn đến đăng ký vui lòng đóng thêm 120.000VNĐ cho các phí đó )

                                                                     Khóa học Tiếng Trung Y Học

STT

Tên lớp học  Số buổi Giáo trình Học phí Thời gian học  Ngoại khóa bắt buộc Số buổi
1 Tiếng Trung Y Học A 15
Giáo trình tiếng trung y học + giáo trình bổ sung 2.250.000VNĐ 1 tiếng 30 phút

YHCT cơ bản

5
2 Tiếng Trung Y Học B 15 Giáo trình tiếng trung y học + giáo trình bổ sung 2.500.000VNĐ 1 tiếng 30 phút Thủ thuật chữa bệnh  5
3

Tiếng Trung Y Học C

15 Giáo trình tiếng trung y học + giáo trình bổ sung 2.750.000VNĐ 1 tiếng 30 phút Thực hành dùng thuốc   5

* ( Bảng giá chưa bao gồm tiền giáo trình và phí gửi xe. Các bạn đến đăng ký vui lòng đóng thêm 120.000VNĐ cho các phí đó )

                                                                   Khóa học Tiếng Trung Du Lịch

STT

Tên lớp học  Số buổi học Giáo trình Học phí Thời gian học  Ngoại khóa bắt buộc Số buổi
1 Tiếng Trung Du Lịch 20
Giáo trình tiếng trung du lịch  3.850.000VNĐ 1 tiếng 30 phút

Du lịch Nam Ninh 

3 ngày - 2 đêm
2 Tiếng Trung Du Lịch 20 Giáo trình tiếng trung du lịch   1 tiếng 30 phút Du lịch Quế Lâm  4 ngày - 3 đêm
3

Tiếng Trung Du Lịch

20 Giáo trình tiếng trung du lịch   1 tiếng 30 phút Du lịch Quảng Châu 5 ngày - 4 đêm

* ( Bảng giá chưa bao gồm phí gửi xe. Các bạn đến đăng ký vui lòng đóng thêm 50.000VNĐ cho phí đó )

1. KHUYẾN HỌC TIẾNG TRUNG

CHO HỌC VIÊN DÀI HẠN :

*Đăng kí cùng lúc 2 khóa học (30 buổi ) : bạn được giảm 150.000 đ theo giá gốc 
*Đăng kí cùng lúc 3 khóa học (45 buổi ) : bạn được giảm 300.000 đ theo giá gốc
*Đăng kí cùng lúc 4 khóa học (60 buổi ) : bạn được giảm 450.000 đ theo giá gốc
*Đăng kí cùng lúc 5 khóa học (75 buổi ) : bạn được giảm 600.000 đ theo giá gốc

2. KHUYẾN HỌC KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG

CHO NHÓM HỌC VIÊN :

(chỉ áp dụng với khóa tiếng Trung cơ bản theo giá gốc Quyển 1 )

*Đăng ký nhóm 2 người được giảm 100.000đ/người
*Đăng ký nhóm 3 người được giảm 150.000đ/người
*Đăng ký nhóm 4 người được giảm 200.000đ/người
*Giảm thêm 50.000 đ/người cho nhóm đăng ký từ 5 người trở lên .

(Yêu cầu gọi điện thoại đến trung tâm xác nhận họ tên của nhóm học viên trước khi đến đóng học phí để được giảm học phí. Không giảm học phí cho các trường hợp lập nhóm khi gặp nhau tại trung tâm )

3. KHUYẾN HỌC TIẾNG TRUNG CHO SINH VIÊN :

* Giảm 100.000đ cho các bạn Sinh viên . ( Yêu cầu xuất trình thẻ sinh viên và chứng minh thư ngay khi làm thẻ học viên.Không giảm học phí cho trường hợp xuất trình giấy tờ sau khi đã hoàn thành xong thủ tục nhập học trước đó)

* Giảm 500.000 đ cho các bạn Sinh viên là tân thủ khoa, tân á khoa của các trường khi đến học tại Trung Học Đường . ( Yêu cầu xuất trình thẻ sinh viên,chứng minh thư  và phiếu báo điểm thi đại học ngay khi đến nhập học. Không giảm học phí cho trường hợp xuất trình giấy tờ sau khi đã hoàn thành xong thủ tục nhập học trước đó )

4.KHUYẾN HỌC TIẾNG TRUNG CHO HỌC VIÊN ĐĂNG KÍ SỚM :

* Giảm 100.000 đ cho các  bạn học viên đăng kí sớm 10 ngày trứớc khi khóa học mới diễn ra.
(Chỉ áp dụng theo lịch khai giảng gốc )
HỌC VIÊN CHỈ ĐƯỢC CHỌN 1 TRONG 4 CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN HỌC NÊU TRÊN ( KHÔNG CỘNG GỘP )

ƯU ĐÃI KHÔNG ĐI KÈM VỚI CÁC ƯU ĐÃI KHÁC TẠI TRUNG HỌC ĐƯỜNG

CÁCH ĐÓNG HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG

Cách 1 : Đăng kí đóng phí tại lễ tân của Trung Học Đường.
Cách 2 : Nộp tiền qua tài khoản của Trung Học Đường.
Chủ tài khoản : Lê Quang Khải . Mã TK 1480215000680. 
Ngân hàng Agribank chi nhánh Tây Hà Nội.
( Sau khi đóng phí đề nghị nhắn tin vào số máy 0982692985 thông báo số tiền đã thanh toán và lớp học muốn tham gia . )

Hotline: 0982 692 985